Vol 7, No 1 (2020)

DINAMIKA KHAZANAH KARAWITAN

DOI: http://dx.doi.org/10.26742/jp.v7i1

Table of Contents

Articles

Bunga Dessri Nur Ghaliyah, Caca Sopandi
1-13
I Made Sudana
14-24
Timbul Subagya
25-40
Suhendi Afryanto, S.Kar., M.M.
41-48
Tardi Ruswandi
49-59
Yosep Nurdjaman Alamsyah
60-77